Có 2 kết quả:

Niǔ xī lánniǔ xī lán

1/2

Niǔ xī lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

New Zealand (Tw)

niǔ xī lán

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Niu Dilơn