Có 1 kết quả:

chún pǔ

1/1

chún pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 淳樸|淳朴[chun2 pu3]

Một số bài thơ có sử dụng