Có 1 kết quả:

chún niú nǎi

1/1

chún niú nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pure milk