Có 1 kết quả:

chún zhēn wú gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

pure of heart