Có 1 kết quả:

pī lòu

1/1

pī lòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) careless mistake
(2) slip-up