Có 1 kết quả:

zhǐ hè

1/1

zhǐ hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paper crane