Có 1 kết quả:

sù pǔ ㄙㄨˋ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) simple
(2) unadorned
(3) unsophisticated
(4) naive