Có 1 kết quả:

sù yǎ

1/1

sù yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple yet elegant