Có 1 kết quả:

Suǒ xiàn

1/1

Suǒ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sog county, Tibetan: Sog rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet