Có 1 kết quả:

Suǒ luó mén

1/1

Suǒ luó mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Solomon (name)
(2) Solomon (Islands)