Có 1 kết quả:

Suǒ fēi yà

1/1

Suǒ fēi yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sofia, capital of Bulgaria