Có 1 kết quả:

zǐ kuān zuǐ dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) purple cochoa (Cochoa purpurea)