Có 1 kết quả:

Zǐ Shì bù

1/1

Zǐ Shì bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Murasaki Shikibu (born c. 973), Japanese writer, author of "The Tale of Genji"