Có 1 kết quả:

zǐ qì

1/1

zǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

purple cloud (auspicious portent in astrology)