Có 1 kết quả:

zǐ luó lán ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

violet (botany)