Có 1 kết quả:

zǐ luó lán

1/1

zǐ luó lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

violet (botany)