Có 1 kết quả:

zǐ chì liáng niǎo ㄗˇ ㄔˋ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common starling (Sturnus vulgaris)