Có 1 kết quả:

lèi huài

1/1

lèi huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to become exhausted