Có 1 kết quả:

lěi jī jì liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cumulative dose