Có 1 kết quả:

xì fēn ㄒㄧˋ ㄈㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) subdivision
(2) segmentation