Có 1 kết quả:

xì zuǐ duǎn zhǐ bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hume's short-toed lark (Calandrella acutirostris)