Có 1 kết quả:

xì zuǐ huáng lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slender-billed oriole (Oriolus tenuirostris)