Có 1 kết quả:

xì nèn

1/1

xì nèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tender