Có 1 kết quả:

xì tiāo

1/1

xì tiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

slender