Có 1 kết quả:

xì máo

1/1

xì máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fuzz
(2) fine fur (of marten etc)