Có 1 kết quả:

xì shā

1/1

xì shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine sand

Một số bài thơ có sử dụng