Có 1 kết quả:

xì rùn

1/1

xì rùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine and glossy