Có 1 kết quả:

xì mù

1/1

xì mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) detailed listing
(2) specific item