Có 1 kết quả:

xì mò dāo shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

whetstone (for honing knives)