Có 1 kết quả:

xì jiū ㄒㄧˋ ㄐㄧㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to look into (a matter)