Có 1 kết quả:

xì fěn

1/1

xì fěn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

powder