Có 1 kết quả:

xì lì

1/1

xì lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine grain
(2) fine-grained