Có 1 kết quả:

xì wén zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) streaked laughingthrush (Trochalopteron lineatum)