Có 1 kết quả:

xì shéng

1/1

xì shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) string
(2) twine
(3) cord