Có 1 kết quả:

xì bāo

1/1

xì bāo

phồn thể

Từ điển phổ thông

tế bào

Từ điển Trung-Anh

cell (biology)