Có 1 kết quả:

xì bāo qì guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

organelle