Có 1 kết quả:

xì bāo bì

1/1

xì bāo bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cell wall