Có 1 kết quả:

xì bāo dú xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cytotoxicity