Có 1 kết quả:

xì bāo mó

1/1

xì bāo mó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cell membrane