Có 1 kết quả:

xì nì

1/1

xì nì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exquisite
(2) meticulous

Một số bài thơ có sử dụng