Có 1 kết quả:

xì jūn

1/1

xì jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bacterium
(2) germ