Có 1 kết quả:

xì jūn qún

1/1

xì jūn qún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bacterial community (e.g. in the gut)