Có 1 kết quả:

xì jǐng píng

1/1

xì jǐng píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jug