Có 1 kết quả:

Shào xīng

1/1

Shào xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shaoxing prefecture level city in Zhejiang

Một số bài thơ có sử dụng