Có 1 kết quả:

Shào xīng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shaoxing prefecture level city in Zhejiang