Có 1 kết quả:

zhōng chéng pào yǐng ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to come to nothing (idiom)