Có 1 kết quả:

zǔ hé yīn xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hi-fi system
(2) stereo sound system
(3) abbr. to 音響|音响[yin1 xiang3]