Có 1 kết quả:

bàn jiǎo shí

1/1

bàn jiǎo shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stumbling block
(2) obstacle
(3) someone who gets in your way