Có 1 kết quả:

gěi dìng ㄍㄟˇ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to state in advance
(2) preset
(3) given