Có 1 kết quả:

jǐ zào qì

1/1

jǐ zào qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soap dispenser